Biểu tượng mặt cười

Con người và cử chỉ

Trái tim, Quần áo, Hoạt động

Đồn ăn, thức uống

Động vật

Cây cỏ, tự nhiên, thời tiết

Du lịch, địa điểm

Đồ vật

Biểu tượng

Quốc kỳ