Tạo QR Code online miễn phí

Công cụ tạo mã QR Code trực tuyến miễn phí cho website, danh thiếp (name card) hay làm Mật khẩu Wifi, Email, Website, Vị trí, SMS, Số điện thoại... Bạn có thể thêm QR Code có logo, hình ảnh riêng giúp tạo điểm nhất, đặc trưng cho QR Code của bạn

Tải lên logo của bạn hoặc một watermark:

Màu nền: (*)

#F5F6F7

Màu mã QR Code: (*)

#222222

Kích thước: (*)

Độ chính xác: (*)

Loại mã QR Code: (*)

Nhập liên kết:

Nhập nội dung:

Network name:

Network type:

Mật khẩu: